Strandrydde-guide

Strandrydding er en hyggelig aktivitet som er perfekt å kombinere med en gåtur, et møte eller sammen med andre. Før du setter i gang med ryddingen er det nyttig å lese gjennom informasjonen nedenfor.

Før du rydder

Det er lurt å tenke på området som skal ryddes. I Ryddekartet får du en oversikt over områder som har behov for rydding, planlagte ryddeaksjoner og hvor det har blitt ryddet tidligere. Her kan du også se områder som er adopterte og ryddes jevnlig. Kanskje der er lurt å velge et område som ikke har blitt ryddet nylig?

Rød pin – områder som har behov for rydding

Blå pin – planlagte eller avholdte ryddeaksjoner

Gul pin – adopterte områder som ryddes jevnlig

HUSK å unngå områder hvor fugler hekker! Det er ikke lov til å gå i land på fuglereservatene fra 15. april til 15.juli. Om du kommer i nærheten av en hekkende fugl er det viktig at du viser hensyn og trekker deg rolig ut av området. For mer informasjon se oversikt over hekkeområder på miljødirektoratet sine nettsider.

Under rydding

Vi har satt ut ut blå kasser med ryddeutstyr i områdene rundt skjærgården, her finner du en oversikt over hvor disse er plassert. I kassene ligger det søppelsekker til fri disposisjon i forbindelse med strandrydding.Det kan være lurt å ta med seg noen hansker, dette gjør ofte ryddingen litt enklere.

Barn er ivrige og flinke strandryddere! For å gjøre strandryddingen ekstra spennende kan dere forsøke å finne ut hva plasten en gang har vært og hvor den kommer fra. Havstrømmene tar med seg plast fra hele verden, og en slik undersøkelse av avfallet kan være interressant og lærerikt for både store og små.

Noen ganger kommer man over områder som bør håndteres av profesjonelle. Dette kan være gamle fyllinger, villfyllinger eller liknende. Om du finner et slikt område kan du la det ligge og kontakte kommunen eller blimed@vaarestrender.no.

Etter rydding

Når du er ferdig med ryddingen oppfordrer vi deg til å registrere ryddingen i Ryddeportalen. For å gjøre dette må du opprette en bruker. Her legger du inn hvor du har ryddet, hvor mye du har ryddet og hva slags avfall du har funnet. Dette er med på å gi oversikt over ryddeaksjoner som gjennomføres rundt i landet, og inspirere andre til å bli med på ryddearbeidet.

Har du ryddet litt? Ta det med hjem i egen restavfallsdunk eller finn en offentlig avfallsdunk. Strandryddere kan levere avfallet de har plukket på avfallsmottaket helt gratis.

Har du ryddet veldig mye? Ta kontakt med oss på blimed@vaarestrender.no så kan vi hjelpe med transport.

God rydding!

 

Med støtte fra

Støtt arbeidet vårt  

VIPPS #691628