Strandrydding som inkludering

I samarbeid med forskningssenteret NORCE har vi satt fokus på Strandrydding som en inkluderende aktivitet.

Vi fokuserer på hvordan strandrydding som en form for aktivt medborgerskap kan bidra til en opplevelse av nytte og verdi for mennesker som, av ulike årsaker, har risiko for å stå utenfor samfunnet. Dette omfatter ressurssterke personer som har utfordringer i form av utenforskap til arbeidslivet, psykisk helse, rus og kriminalitet, eller som kom til Norge som flyktninger. Dette har ført til samarbeid med blant annet Aktiv på Dagtid, Steg for Steg, Arendal Voksenopplæring, Med Hjerte For Arendal, NAV og Agder friomsorgskontor.

Strandrydding er en lavterskelaktivitet som kan bidra til å gi deltakere opplevelser av inkludering og det å være til nytte på flere nivåer. Ved siden av at selve aktiviteten bidrar til naturopplevelser, folkehelse (e.g. trim, spaserturer og plogging) og kreativ utfoldelse (e.g. fotografier, plastskulpturer) som deles på sosiale medier og kunstutstillinger, gir aktiviteten en opplevelse av sosialt samvær (både fysisk og virtuelt).

Sosiale medier gir også frittstående, individuelle strandryddere en mulighet til å oppleve seg som del av en verdensomspennende bevegelse. På denne måten kan strandrydding slik sett oppleves som en form for inkludering, en motvekt mot utenforskap og en meningsfull aktivitet på mange plan.

 

Med støtte fra