Den usynlige plasten

Kun om lag 1% av marin plastforsøpling er å finne i strandsonen, resten ender opp på havbunnen eller flyter på vannoverflaten. Tapte fiskeredskaper som teiner og garn på havbunnen (også kalt spøkelsesfiske) er en økende utfordring som truer livet i havet.

På bakgrunn av dette satt Våre Strender og Raet Nasjonalpark i gang et samarbeidsprosjekt med Green Bay, Arendal Undervannsklubb, Statens Naturoppsyn, Havforskningsinstituttet og lokale fritidsfiskere. Prosjektet gikk ut på å gjennomføre en omfattende rydding av havbunnen i Raet Nasjonalpark (også kalt bunnrydding). Det ble tatt i bruk moderne droneutstyr og undervannsscootere for å gjøre arbeidet enklere. Prosjektet gikk over tre år og ble finansiert av Miljødirektoratet. 

Erfaringene fra prosjektet som ble avsluttet i 2019 ble sentrale når Havforskningsinstituttet i samarbeid med Green Bay etterhvert oppskalerte innsatsen for å fjerne tapte fiskeredskaper fra havbunnen. Målet er å forebygge tap av flere tusen hummerteiner hvert år på Sørlandet.

Appen Fritidsfiske gjør det enkelt å rapportere inn både tap og funn av fiskeredskaper på havbunnen.

Med støtte fra