Hver dag er en strandryddedag

 

Våre Strender prosjektet tilrettelegger for samskaping mellom lag og foreninger, store og små bedrifter, offentlige institusjoner, familie, venner og aktive enkeltinnbyggere for å redusere marin forsøpling i og rundt Raet Nasjonalpark. 

Marin forsøpling finnes både over og under vann, i populære turområder og i avsidesliggende viker. Det finnes flere måter å utføre strandrydding på. Noen rydder ved hjelp av moderne drone- eller dykkerutstyr og, andre med hansker og pågangsmot. 

I vårt arbeid fokuserer vi på å inkludere ulike grupper av mennesker med ulike typer behov. Derfor er Våre Strender til enhver tid i gang med et mangfold av prosjekter utover det å organisere ryddeaksjoner.

Sjøsjukt +

Våre Strender

Våre Strender vokste ut av samskapingsparaplyen Med Hjerte For Arendal og er aktive i og rundt de tre kystkommunene som inngår i Raet Nasjonalpark, Arendal, Grimstad og Tvedestrand. Fra 2023 slår Sjøsjukt og Våre Strender seg sammen for å kunne gjøre en enda større innsats for havet, og for å skape en enda sterkere lokal aktør på Agder.

Sammen med Våre Strender vil Sjøsjukt fortsette arbeidet med å organisere profesjonelle og frivillige ryddeaksjoner (over og under vann), kartlegge områder som må ryddes og plassere ut ryddeutstyr, adoptere bort Sørlandsstrender og drive kommunikasjon i ulike formater. Fremover vil vi også gjøre en hel del annet som skal gjøre det enklere og mer inspirerende for alle å drive med strandrydding

 

 

Med støtte fra