Pungtvanns-                   aksjonen

Pungtvanns- aksjonen

Sjøsjukt er involvert i restaureringsprosjektet Pungtvannsaksjonen. Bakgrunn Grunnet mange og sammensatte problemstillinger har Oslofjorden, en av Norges mest artsrike fjorder, vært igjennom et økologisk kollaps med store tap i biomasse på alle trofiske nivåer. Der...
Tarebarna

Tarebarna

Hva er Tarebarna? Tarebarna er en formidlingspakke for barnehager med fokus på kystøkosystemer og hvordan dette påvirkes av oss mennesker. Ikke alle barnehager har like enkelt tilgang på naturen gjennom året. Tarebarna er derfor et tilbud til barnehager som er...
Knubben

Knubben

Hva er Knubben? Knubben er en liten øy mellom Tromøy og Hisøy i Galtesund som tidligere ble brukt som sjøbad. Lokale krefter jobber nå for å gjenreise det originale sjøbadet som skal bli brukt til bading og læring om livet i havet, i tillegg til å utvide svaberget...
Barnehagebesøk

Barnehagebesøk

Høsten 2022 startet Sjøsjukt med formidling om kystøkosystemet i barnehager i Arendal med fokus på lek og kreativitet. Dette ble satt i gang som et testprosjekt for å sjekke etterspørselen etter formidling om havet i barnehagene. Målet var å lære barna enkel biologi...