Strandrydding

I samarbeid med Våre Strender arrangerte vi høsten 2022 strandrydding på Hove. Dette ble en fantastisk dag der strandrydderne gjorde en iherdig innsats. Sammen med de frivillige ryddet vi langs vannkanten ved Hove Leirsenter. Både barn og voksne plukket søppel (i mikro – og makroversjon), og etter tre timer klarte vi å samle inn hele 58 kg søppel. Dagen ble avsluttet med pizza som takk for en en fin og meningsfull strandryddedag. På nyåret vil det bli arrangert flere strandryddinger via Våre Strender prosjektet som Sjøsjukt overtar i 2023. Vi gleder oss til å se deg på neste strandrydding!

For mer detaljer om utførte ryddeaksjoner, se oversikt på Rydde Norge.

Strandryddingen ble Sponset av Våre Strender, Handelens miljøfond og Senter mot Marin Forsøpling.

Se flere prosjekter