Passion for Ocean-festivalen i Arendal

Hva er Passion for Ocean-festivalen?

Passion for Ocean-festivalen er en arena og samlingsplass som skal inspirere og motivere enkeltindivider til handling og næringslivet til endring – for havets beste. Festivalen har fokus på å skape en transformativ opplevelse for besøkende der kunnskap, interaksjon og løsninger/muligheter er hovedingrediensene som skal utløse engasjement, atferd og holdningsendring. Vi jobber for å bidra til effektive samarbeid ved å koble av aktører på tvers av fagfelt, kultur og virkeområder. Målet på sikt er å bidra til mer lokalt og nasjonalt samarbeid for å løse det havet av utfordringer vi står overfor.

Festivalens hovedbudskap er at alle kan ta del i å ta vare på havet vårt. Vi ønsker å inspirere barn og unge til å bli glade i havet, fordi man tar vare på det man er glad i. Fokuset på festivalen er positivt, men et viktig og gjentakende tema er selvfølgelig marin forsøpling. Festivalen ønsker å rette fokus mot konsekvensene av marin forsøpling og dermed bidra til en positiv endring. Men i god, positiv Passion-ånd gjøres dette også på en gøyal måte med informative aktiviteter, underholdning og kunst workshops.

Passion for Ocean-festivalene er skapt for å etablere en plattform for folkeopplysning og formidling. Festivalen arrangeres årlig i byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Florø og Stavanger. Det er Sjøsjukt som arrangerer Passion for Ocean-festivalen i Arendal.

Passion for Ocean-festivalen i Arendal

Sjøsjukt Arrangerte Passion for Ocean-festival den 4.september i 2021, og den 27.august i 2022. Festivalene hadde en god balanse mellom opplevelser og kunnskap og trakk til seg flere tusen besøkende. Nysgjerrigheten ble pirret både hos barn og voksne som ble inspirert til å lære mer om havet, enten på eget initiativ eller ved å være med på videre aktiviteter i regi av Sjøsjukt.

Festivalen ble delt inn i ulike camper; kunnskapscamp, kunstcamp, aktivitetscamp og  innovasjonscamp. I kunnskapscampen var det fokus på aktiviteter som aktiviteter som bidro til økt kunnskap om livet i havet, hvorfor det må tas vare på og hvordan vi kan bidra. Kunstcampen inneholdt tankevekkende utstillinger med hav-kunst og workshops der man kunne utfolde seg kreativt. I Aktivitetscampen kunne de besøkende teste ulike former for hav-aktiviteter, for eksempel SUP-padling eller fridykking. I handlegaten kunnen de besøkende handle lokale og hav-vennlige produkter. Det ble solgt  produkter av god kvalitet som varte lenge, produkter som reduserte plastforbruk eller var kortreiste og lokalt produsert. De som var nysgjerrige på å lære mer om havet kunne også kjøpe bøker om havet skrevet av ulike forfattere.

Underveis i festivalen gir vi også rom for musikk, underholdning, og spennende foredrag. Som fast innslag har vi disseksjon med kjendis biologen Pia Ve Dahlen, som med sin faglige tyngde og gripende formidling klarer å nå inn til både store og små, som blir nysgjerrig på å lære mer om havet. Festivaldagen avsluttes med after-party konsert på kvelden der kjente og kjære lokale og nasjonale artister holder konsert.

I tillegg opptrer festivalen som en møteplass for aktører og gir dem muligheter for fremtidige samarbeid og idéutveksling. Dette er en viktig del av festivalen i Arendal. Agder er en region med masse hav og uendelig med potensiale. Men vi trenger flere plattformer for samarbeid, hvorav Passion for Ocean-festivalen legger et grunnlag for dette. I 2022 gjennomførte vi Bryggeprat, en spennende paneldebatt  der vi tok for oss en lokal problemstilling knyttet til havet. Bryggeparten har en eldre målgruppe og retter seg i hovedsak mot næringslivet. Målet for Bryggepraten var å legge til rette for en arena for samarbeid og diskusjon rundt havrelaterte utfordringer.

FNs bærekraftsmål

Sjøsjukt sin visjon er å skape gode havopplevelser hele året. Gjennom havrelaterte prosjekter i ulike formater har Sjøsjukt som som formål å skape engasjement og nysgjerrighet overfor havet, skape holdningsendringer gjennom økt havforståelse og bygge gode relasjoner til havet.

Passion for Ocean-festivalen i Arendal jobber for å bygge gode havrelasjoner gjennom transformative opplevelser som skaper engasjement og gir inspirasjon til å ta bedre vare på havet. Det er derfor viktig for forankre festivalen i FNs bærekraftsmål.

Passion for Ocean-festivalen legger i sitt arbeid vekt på disse bærekraftsmålene:

FNs Bærekraftsmål 14 – Livet i Havet

Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter

FNs Bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene

Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

FNs Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

FNs Bærekraftsmål 4 – God utdanning

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling

Mediedekning av festivalen i Arendal

After movies

After movie Passion for Ocean-festivalen i Arendal 2022

After movie Passion for Ocean-festivalen i Arendal 2021

Se flere prosjekter