Barnehagebesøk

Høsten 2022 startet Sjøsjukt med formidling om kystøkosystemet i barnehager i Arendal med fokus på lek og kreativitet. Dette ble satt i gang som et testprosjekt for å sjekke etterspørselen etter formidling om havet i barnehagene. Målet var å lære barna enkel biologi og økologi, samt menneskelige interaksjoner med livet langs kysten. Dette viste seg å være kjempepopulært! 

Tilbakemeldingene fra de voksne var at barna var nysgjerrige og viste interesse for å lære mer om havet og de artene som befinner seg der. Teorien ble presentert på en engasjerende og interaktiv måte, med fysiske gjenstander som barna kan ta og føle på. Under barnehagebesøket hadde Sjøsjukt med seg tang og tare, i tillegg til småfisk som barna kunne undersøke. Fokuset lå på form, identifikasjon og bevegelser.

Barnehagebesøkene la grunnlaget for utviklingen av Tarebarna, en formidlingspakke for barnehager, som vi nå er i gang med å utvikle. Les mer om Tarebarna HER.

Se flere prosjekter